richnyj-plan-zakupivel-na-2016-rik-zi-zminamy-vid-20-09-2016r-1