Основа свічника

Основа свічника

Іран або східна Анатолія, перша половина 13 століття

Мідний сплав; кування, карбування, гравірування

Колекція Музею Ханенків

Н – 26 cm. D – 33 cm. № 150 БВ

Candlestick Base

Iran or Eastern Anatolia, first half of 13th  century

Copper alloy; hammered, engraved

Collection of the Khanenko Museum

Унікальний взірець напільного свічника, призначеного утримувати 1 велику свічку. Корпус викуваний з цільного листа латуні, високорельєфний декор створено шляхом двобічного карбування та подальшого гравірування деталей. Завдяки такій складній та спеціалізованій художній обробці іранські вироби з мідного сплаву набули. Починаючи з 11 століття, статусу предметів розкошів.

Лев – прадавній іранський символ царської величі, сили й тріумфу, в астрологічному контексті прямо пов’язаний з головним світилом – Сонцем. В Ірані 11-12 століть образ лева набув особливої популярності: тюркські володарі країни нерідко йменувалися Аслан чи Арслан («лев»). Високий рельєф фігур та віртуозна трактовка деталей: морд тварин, візерунку гриви та шерсті, виткого рослинного пагону між фігурами – свідчать про елітний статус речі. На плечиках свічника між головами тварин вигравірувано напис арабською: «Слава, успіх, панування, щастя, власнику цього» (Переклад А.Іванова).